Domov tipy

Tipy pre prácu s PC

Tip: Zmenšovanie fotografií

Ak máme viacero fotografií, ktoré chceme niekomu poslať e-mailom, môžeme ich zmenšiť. Aby zaberali menej miesta na disku, aby sme potrebovali menej dát na ich prenos, aby sa rýchlejšie načítali... (Je vhodné, aby posielané súbory nezaberali veľký objem dát. To je výhodné najmä vtedy, ak má prijímateľ alebo odosielateľ dátovo obmedzený internet. Okrem toho menší objem dát znamená aj rýchlejšie sťahovanie súborov.)

Na zmenšenie fotiek môže poslúžiť aj program MS Paint, ktorý poznáme pod názvom Malování alebo Skicár.

Niektoré fotky nám po otvorení presahujú veľkosť obrazovky. Pre bežné použitie nám však pri väčšine stačí, ak sú vo veľkosti A4 alebo aj menšej. Fotku teda môžeme upraviť tak, že zmenšíme jej rozmery. Namiesto 1600 x 800 pixelov môže mať napr. 800 x 400 px.

Ako teda zmenšiť fotografiu bez jej orezania? Návod pre program Malování verzia z roku 2013 (používaná aj v r. 2018).

Otvoríme si fotografiu v programe Malování. (Ak sa nám fotky otvárajú automaticky v inom programe, tak môžeme kliknúť na – ešte zatvorenú – fotografiu pravým tlačidlom myši a vybrať Otvoriť v programe... Malování. Predpokladom je, že máme operačný systém Windows a program MS Paint, resp. Malování sme už niekedy mali otvorený.)
Klikneme na voľbu Zmeniť veľkosť (Změnit velikost: nájdeme ju hore na karte Domů.)
Otvorí sa dialógové okno, v ktorom upravíme veľkosť fotografie. Môžeme zmeniť veľkosť napríklad na 50 %.
Potom uložíme. Fotografiu môžeme uložiť pod novým názvom, aby nám ostala aj pôvodná.
(Návod na uloženie upravenej fotky pod novým názvom: V menu zvolíme "Uložit jako". Zvolíme formát: pre bežné fotografie odporúčam JPG. Potom napíšeme nový názov. Môžeme napríklad pred pôvodný názov pridať "z50-". Ak to urobíme pri všetkých fotografiách, tak zmenšené fotky pri usporiadaní podľa názvu nájdeme celkom ľahko. Ľahko by sme ich našli aj podľa dátumu poslednej úpravy, no hľadanie podľa názvov je pre niektorých vhodnejšie.)

Fotografie, ktoré chceme posielať e-mailom, je možné aj "Zbaliť", zazipovať, pomocou archivačného programu. Mali by sme však tento postup použiť vtedy, ak prijímateľ našej správy bude mať možnosť si tieto fotografie/súbory rozbaliť, tzn. extrahovať.

Pridané: 28. 8. 2018 (mierne upravené 23.11.2018)


Ďalšie tipy pre prácu s PC...

www.admi-sluzby.sk