Domov XXX

Tipy pre prácu s PC

Tip: Používajme štýly v dokumente

Najmä pri písaní dlhších textov – či už ide o bakalárske a diplomové práce, alebo napríklad keď píšeme rodinné zbierky receptov – je výhodné využívať v dokumente štýly. Ak správne používame štýly, môžeme napríklad:

Začnime tým, že nadpisy budeme formátovať niektorým zo štýlov pre nadpisy a bežný text štýlom "Telo textu" v programe Open Office Writer alebo "Normálny" v programe MS Word 2013. (Pokročilí môžu použiť vlastné štýly vytvorené pre konkrétny účel.)

V programe MS Word 2013 štýl upravíme tak, že na karte Domov v časti Štýl klikneme na rozbaľovaciu šípku, posunieme sa celkom dole a klikneme na Ďalšie. Otvorí sa nám nové okno. Vyberieme si štýl, ktorý chceme zmeniť, napríklad "Normálny" a klikneme naň pravým tlačidlom myši.
Zvolíme "Upraviť" a nastavíme si, čo potrebujeme. Napríklad formát na Times New Roman, veľkosť písma na 14 a zarovnanie textu do bloku. Potvrdíme. Takto sme upravili všetok bežný text v aktuálnom dokumente.
V niektorých prácach je potrebné upraviť aj riadkovanie či medzery pred a za odsekmi. V tom prípade v okne Úprava štýlu ešte zvolíme Formát – Odsek. Tam upravíme požadované parametre podľa našich potrieb a potvrdíme.

ukážka úpravy štýlu v MS Word

Ak používame štýly pre nadpisy, umožní nám to získať rýchly prehľad v dokumente či vytvárať automatický obsah.
Prehľad nadpisov programe MS Word 2013 máme po ľavej strane dokumentu. Ak nie, stačí stlačiť klávesovú skratku Ctrl + F. V ľavej časti sa otvorí okno Navigácia, kde na prvej záložke máme prehľad nadpisov dokumentu. Keď klikneme na konkrétny nadpis, dostaneme sa v texte na príslušnú kapitolu. (Ak by v navigácii žiadne nadpisy neboli, znamená to, že buď v dokumente žiadne nadpisy nemáme, alebo nie sú správne naformátované.)

Program Open Office Writer nám poskytne prehľad nadpisov po stlačení klávesy F5.

Využívaním štýlov si tiež môžeme výrazne uľahčiť formálnu úpravu dlhšieho textu. Jednotlivé štýly si pritom môžeme upraviť podľa vlastných potrieb: bežný text zarovnať do bloku, nadpisy inak a popisky ešte inak...

Ako bežné kontextové písmo používame zvyčajne štýl „Normálny“. Pre nadpisy vyberieme konkrétne štýly nadpisov a pre popisky k tabuľkám či obrázkom štýl „Popisky“. Každý zo štýlov si môžeme upraviť osobitne.

Ak chceme, môžeme si vytvoriť aj vlastný štýl. Pokiaľ si vytvárame viacero vlastných štýlov, je vhodné ich pomenovať tak, aby sme aj neskôr dokázali zorientovať v štýloch podľa ich názvov. Môže pomôcť aj to, ak si na začiatok každého vlastného štýlu dáme rovnaké písmenko (napr. M ako môj štýl alebo K ako Katarína). Takto pri písaní textu rýchlejšie nájdeme naše vlastné štýly.

Štýly je možné meniť a upravovať aj v programe Open Office Writer. V tomto programe sú nadpisy predvolene písmom Arial. Ak chcem mať aj nadpisy písmom Times New Roman, môžem si upraviť štýl: V časti štýly vyberiem Viac. Potom pravým tlačidlom myši kliknem na štýl, ktorý si chcem prispôsobiť a zvolím "Upraviť". Štýl si prispôsobím podľa toho, ako sa mi hodí a potvrdím. Výhodou tohto postupu je, že ak takto upravím napríklad nadpis, ostatné nadpisy tohto štýlu (napr. Nadpis 1) už budú mať zvolený typ písma.

Môžem si tiež vytvoriť vlastný štýl, ktorý budem používať. Nevýhodou vlastných štýlov v prípade nadpisov je v Open Office to, že keď chceme neskôr vložiť do dokumentu automatický obsah, je potrebné skontrolovať, či sa vkladajú všetky nadpisy; prípadne urobiť v postupe o jeden krok naviac oproti štandardnému postupu.

Keď pri konečnej úprave dokumentu pred tlačou zistím, že potrebujem zmeniť časť dokumentu, ktorá je písaná rovnakým štýlom, stačí upraviť konkrétny štýl.
Nie je potrebné označovať časti dokumentu medzi nadpismi, stačí zvoliť konkrétny štýl a upraviť ho. Super, však? :-)

Ak by sme sa rozhodli všetky nadpisy prvej úrovne zarovnať na stred riadku, znova stačí upraviť konkrétny štýl. Pred úpravou je dobré nemať označený žiaden text v bloku.

Ak by sme neskôr chceli obnoviť nastavenie štýlov na pôvodné, vo Worde máme pri jednotlivých štýloch možnosť "Obnoviť". V programe Open Office Writer je tlačidlo "Štandardný", resp. česky "Standardní".


Ďalšie tipy pre prácu s PC...

www.admi-sluzby.sk