Domov tipy

Tipy pre prácu s PC

Čo robiť, keď nefunguje kontrola pravopisu v Open Office?

Zodpovedať si nasledujúce otázky:

 1. Je nainštalovaný slovník pre kontrolu pravopisu?
  Slovník je potrebné nainštalovať dodatočne. Stránky, ktoré umožňujú stiahnuť slovníky pre kontrolu nájdete po zadaní svojej požiadavky do vyhľadávača, napríklad "open office dict sk" pre slovenský slovník. Pre slovníky v inom jazyku stačí zadať namiesto "sk" skratku príslušného jazyka (napr. "en" alebo "de") alebo názov toho jazyka (napríklad "deutsch").

 2. Je nastavený správny jazyk dokumentu?
  Jazyk textu by mal byť rovnaký ako jazyk kontroly pravopisu.

 3. Máte zapnutú kontrolu pravopisu?
  Ak je nainštalovaný slovník aj správne nastavený jazyk, môže sa stať, že kontrola pravopisu nefunguje, pretože ju niekto vypol. Možno aj omylom. Či je zapnutá, zistíte pohľadom do štandardného panelu v hornej časti obrazovky. Je tam tlačidlo "automatická kontrola pravopisu". To tlačidlo má tri podčiarknuté písmená ABC. Takže: je zapnuté?

  Automatická kontrola pravopisu v štandardnom paneli je označená

  Pridané: 4.5.2015


 4. V prípade, že ani po predchádzajúcich opatreniach kontrola pravopisu nefunguje, náprava môže byť náročnejšia...


  OpenOffice odporúča resetovať alebo premenovať užívateľský profil. Tu sú odkazy na riešenia v angličtine:

  Všeobená informácia o tom, že je vhodné premenovať užívateľský profil (v časti Known Issues; odkaz sa otvorí v novom okne).

  Postup, ako resetovať/premenovať užívateľský profil (tento odkaz sa otvorí tu).

  Dôkaz, že premenovanie fungovalo je v príspevku z 21. júna 2018.

 5. Vyskúšaným (dočasným) riešením je opätovné nainštalovanie slovníka.
  Je predpoklad, že resetovanie profilu by bolo efektívnejšie.

  Pri opätovnom inštalovaní slovníka sa objavilo okno s hlásením "cesta neexistuje".
  Bola teda vytvorená nová cesta podľa hlásenia. (Skopírované hlásenie pomocou screenshotu do súboru, v tomto prípade pomocou programu Malování.)

  Správcu rozšírení môžeme otvoriť cez menu programu Open Office Writer, Nástroje. To je užitočné najmä v prípade, ak OpenOffice pri snahe spustiť súbor s príponou .OXT zamŕza.

  Ukážka z programu OpenOffice Calc po nainštalovaní dvoch slovníkov je na priloženom obrázku z 30. 04. 2018:
  v jednotlivých stĺpcoch sú nastavené rôzne jazyky, v hornom riadku je nastavená slovenčina. Na obrázku sú podčiarknuté slová v stĺpcoch s tými jazykmi, ktoré ešte nemajú (opätovne) nainštalované slovníky. V stĺpci so slovenskými a nemeckými vetami kontrola pravopisu funguje. (V stĺpci C je nastavený jazyk slovenský, v stĺpci D – okrem prvej bunky – nemecký.)

  Kontrola pravopisu na ukážke z programu OpenOffice Calc. 
V tejto ukážke kontrola pravopisu v slovenskom a nemeckom jazyku funguje, v iných jazykoch nie,
pretože iné slovníky zatiaľ neboli znova nainštalované.


 6. Ak je potrebné skontrolovať pravopis iba v jednom súbore/dokumente, môže byť jednoduchšie skopírovať si obsah súboru do takého programu, kde kontrola pravopisu funguje (napr. MS Word). Skontrolovať pravopis tam, opraviť podľa toho chyby v Open Office, a ďalej pracovať so súborom aj bez kontroly pravopisu.

Pridané: 14. 8. 2018


Ďalšie tipy pre prácu s PC...

www.admi-sluzby.sk