Domov XXX

Tipy pre prácu s PC

Čo robiť, keď nefunguje kontrola pravopisu v Open Office?

Zodpovedať si nasledujúce otázky:

 1. Je nainštalovaný slovník pre kontrolu pravopisu?
  Slovník je potrebné nainštalovať dodatočne. Stránky, ktoré umožňujú stiahnuť slovníky pre kontrolu nájdete po zadaní svojej požiadavky do vyhľadávača, napríklad "open office dict sk" pre slovenský slovník. Pre slovníky v inom jazyku stačí zadať namiesto "sk" skratku príslušného jazyka (napr. "en" alebo "de") alebo názov toho jazyka (napríklad "deutsch").

 2. Je nastavený správny jazyk dokumentu?
  Jazyk textu by mal byť rovnaký ako jazyk kontroly pravopisu.

 3. Máte zapnutú kontrolu pravopisu?
  Ak je nainštalovaný slovník aj správne nastavený jazyk, môže sa stať, že kontrola pravopisu nefunguje, pretože ju niekto vypol. Možno aj omylom. Či je zapnutá, zistíte pohľadom do štandardného panelu v hornej časti obrazovky. Je tam tlačidlo "automatická kontrola pravopisu". To tlačidlo má tri podčiarknuté písmená ABC. Takže: je zapnuté?

  Automatická kontrola pravopisu v štandardnom paneli je označená

  Pridané: 4.5.2015

 4. V prípade, že ani po predchádzajúcich opatreniach kontrola pravopisu nefunguje, náprava môže byť náročnejšia... Pomôcť môže opätovné nainštalovanie slovníka.
  Konkrétny prípad: kontrola pravopisu prestala fungovať po niekoľkých rokoch. Užívateľ nainštaloval novšiu verziu balíka OpenOffice. Kontrola pravopisu stále nefungovala aj napriek tomu, že slovníky boli nainštalované (už v predchádzajúcej verzii; v novej verzii sa zobrazili, ale nefungovali). Pomohlo vytvoriť novú zložku na konkrétnom umiestnení v počítači s presným názvom zložky, do nej umiestniť príslušný slovník a znova ho nainštalovať. (Konkrétne umiestnenie a názov zložky pre daný súbor-slovník pokročilý používateľ môže zistiť z chybového hlásenia programu OpenOffice pri pokuse nainštalovať príslušný slovník.)

  Stav po nainštalovaní dvoch slovníkov vidieť na priloženom obrázku:
  v jednotlivých stĺpcoch sú nastavené rôzne jazyky, v hornom riadku je nastavená slovenčina. Na obrázku sú podčiarknuté slová v stĺpcoch s tými jazykmi, ktoré ešte nemajú (opätovne) nainštalované slovníky. V stĺpci so slovenskými a nemeckými vetami kontrola pravopisu funguje. (V stĺpci C je nastavený jazyk slovenský, v stĺpci D – okrem prvej bunky – nemecký.)

  Kontrola pravopisu na ukážke z programu OpenOffice Calc. 
V tejto ukážke kontrola pravopisu v slovenskom a nemeckom jazyku funguje, v iných jazykoch nie,
pretože iné slovníky zatiaľ neboli znova nainštalované.

  Dodatok pridaný: 30. 04. 2018


Ďalšie tipy pre prácu s PC...

www.admi-sluzby.sk